ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
 
ลำดับที่
ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
จำนวน
ดูรายละเอียด
      
 
ยังไม่มีตำแหน่งงานว่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
           
           
 
 
 
TERAL THAI CO., LTD. (Factory)
Tel : +66 3535 2148-9
Fax : +66 3535 2150
TERAL TRADING & SERVICE CO., LTD. (Sale and Service)
Tel : +66 3535 2145-7
Fax : +66 3525 8549
Bangpa-In Industrial Estate
 
TERAL JAPAN
150 M00 16 Udomsorayuth Rd., Bangkrasan, Bangpa-In, Ayuthaya 13160
Copyright © 2014 TERAL THAI. All Rights Reserved.